Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınav Muafiyeti Hakkının Kazanılması

Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınav Muafiyeti Hakkının Kazanılması

İlgili Yönetmelik gereği Amatör Denizci Belgesi (ADB) sahipleri, boyu 24 metreden büyük olamayan özel tekneleri kullanma hakkına sahip olup ADB almak için güverte ve makine bölümü mezunları dışındaki herkese Liman Başkanlıklarınca verilen eğitime ve sınavda katılma zorunluluğu bulunmaktadır.
DEFMED olarak Fakültemiz Mezunu herkese ADB’nin eğitim ve sınavdan muaf olarak verilmesi hususunda taleplerimizi içeren yazımızı İdareye sunmuştuk.

İdare tarafından yayınlanan 04.09.2019 tarih ve 25032954-175.02-E.45975 sayılı karar ile Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümümüz de eğitim ve sınavdan muaf olarak ADB almaya hak kazanan bölümler arasına dahil edilmiştir. 

DEFMED Yönetim Kurulu Başkanımız Orçun Erbayraktar ve Başkan Yardımcımız Bülent İbik koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada Ankara’daki görüşmeleri koordine eden ve yaklaşık 3 aylık süreçte sürekli takibini sağlayan İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç’a ve yazımızın hazırlanmasında emeği geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürü Emre Tümer’e değerli katkılarından ötürü teşekkürü borç biliriz.

Mezunlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,
DEFMED Yönetim Kurulu
DEFMED (D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği)