1. Ulusal Denizci Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı


Başkanımız Sn. Osman Bilgin yaptığı sunumda katılımcılara derneğimiz hakkında bilgiler verdi ve denizcilik sektörüne genel bakış ile birlikte mezunlarımızın karşılaştığı sorunları çözüm önerileriyle birlikte gündeme getirdi.

Organizasyon sonunda söz konusu kuruluşlarının tespit etmiş oldukları sorunlar ve çözüm önerileri Çalıştay’ın hitamında karar altına alındı.

“ DEFMED olarak Çalıştayda Fakültemiz Deniz İşl. Yönetimi mezunlarının Kamu ve Devlet Dairelerinde görev almalarını sınırlayan KPSS ve benzeri personel sınavlarında yaşadıkları denklik sorunlarını ortaya koyarak Sonuç Bildirgesine madde olarak ekletmiş olduk.”