DEFMED – OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


Sevgili Defmed’liler,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.03.2021 Salı günü Saat 14:00’da Anadolu Cad. No: 40 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı/İzmir Tepekule Özel Günler Salonu C Katı adresinde yapılmasına, ilk toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeter sayısı aranmaksızın katılanlar ile 06.04.2021 Salı günü aynı yer ve saatte Covid önlemlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve ibrası
5- Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

Üyelerimize ve mezunlarımıza saygılarımız ile duyurulur.

* Üyelik durumunuzu e-devlet üzerinden kontrol edebilir veya defmed@defmed.org üzerinden mail ile de sorgulayabilirsiniz.

Saygılarımızla,
DEFMED Yönetim Kurulu
D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği