TİO-ODY Belgesi Muafiyet Hakkının Kazanılması


Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğini Mesleki Yeterlilikler açısından değerlendirmek üzere 20.08.2018 günü bir toplantı gerçekleştirmiş ve 20.09.2019 günü Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne yaptığımız ziyarette Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği çerçevesinde okulumuz mezunlarının ÜDY/ODY yetkinlikleriyle ilgili yönetmelikte alt düzenleme taleplerimizi içeren ayrıntılı raporumuzu İdareye sunmuştuk.

İdare tarafından yayınlanan ilgili Yönerge ile bölümümüz TİO-ODY belgesi için eğitim ve sınavdan muaf bölümler arasında dahil edilmiştir. Yönerge için tıklayınız…

DEFMED Yönetim Kurulu Başkanımız Orçun Erbayraktar ve Başkan Yardımcımız Bülent İbik koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaya Fakültemiz tarafından destek sağlayan Dekanımız Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci’ye, Ankara’daki görüşmeleri koordine eden ve katılan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’e ve ayrıntılı raporumuzu hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürü Emre Tümer’e teşekkürü borç biliriz.

Saygılarımızla,
DEFMED Yönetim Kurulu
DEFMED (D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği)